ความรู้เครื่องกรองน้ำระบบ UF

ความรู้เรื่อง เครื่องกรองน้ำระบบ UF 0.01ไมครอน ที่ควรทราบก่อนการซื้อเครื่องกรองน้ำ

1.เครื่องกรองน้ำระบบUF ใช้กรองน้ำอะไรบ้าง

คำถามนี้มีลูกค้าถามมามากครับวันนี้เราขอตอบแบบที่เป็นจริงนะครับอาจทำให้บางท่านต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ไปเลยก็ได้เพราะระบบ 5ขั้นตอนที่ไม่ใช่ระบบ RO(Revers osmosisสามารถใช้ได้กับน้ำที่มีค่าตะกอนในน้ำไม่เกิน 300 PPM เท่านั้น ตอบให้ถูกต้องตรงจริงคือใช้ได้กับน้ำประปาในกรุงเทพเท่านัั้นครับ ถ้าจะนำไปใช้ในต่างจังหวัด หรือ ปริมณฑลต้องตรวจวัดค่าน้ำก่อนนะครับเพราะน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวเป็น 1.ประปา อ.บ.ต 2.น้ำบาดาล 3.น้ำที่ขุดกันเอง 4.น้ำตามคลอง บึงต่างๆซึ่งตะกอนและเชื้อไวรัสบางชนิดการกรองด้วยระบบ 5ขั้นตอน ที่ 5ไมครอน 1ไมครอน 0.1ไมครอน 0.01ไมครอนไม่สามารถกรองได้เพราะ สารตะกั่ว สารหนู เชื้อไวรัส สารสนิม

สารก่อมะเร็งมีความละเอียดน้อยกว่า 0.004 ไมครอนครับ


2.ใช้สำหรับการใช้งานแบบใดบ้าง

สำหรับการใช้งานแล้ว เครื่องกรองน้ำระบบ UF เหมาะสำหรับใช้ในการอุปโภคเสียมากกว่า คือ ประกอบอาหาร หุ้ง ต้ม ทำแกง ซึ่งเน้นการกรอง กลิ่น สี มากกว่าการนำน้ำมาดื่มโดยตรงนะครับ